Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""zapadlisko przedkarpackie"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Kierunki poprawy efektywności poszukiwań złóż węglowodorów w zapadlisku przedkarpackimThe methodology of the economical evaluation of the medium and small gas fields in the Eastern part of the Carpathian Foredeep
Autorzy :
Borys, Z.
Myśliwiec, M.
Pokaż więcej
Temat :
węglowodory
złoża
zapadlisko przedkarpackie
hydrocarbons
reservoirs
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf01ecba-aedc-4697-a129-ffa3e954e2bd
Periodyk
Tytuł :
Litofacje i geneza piasków bogucickich (górny baden), zapadlisko przedkarpackieLithofacies and origin of the Bogucice Sands (Upper Badenian), Carpathian Foredeep, Poland
Autorzy :
Porębski, Szczepan J.
Oszczypko, N.
Pokaż więcej
Temat :
delta krawędzi szelfu
wcięta dolina szelfowa
miocen
zapadlisko przedkarpackie
shelf-margin delta
incised-shelf valley
Miocene
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8cff8453-2d56-4dbf-87e2-4be95a9dec9d
Periodyk
Tytuł :
Paleokras w utworach górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego i jego znaczenie złożowePaleokarst phenomena in the Upper Jurassic deposits in the Carpathian Foredeep substrate and its reserves importance
Autorzy :
Miziołek, Mariusz
Filar, Bogdan
Pokaż więcej
Temat :
paleokras
kras
złoża gazu i ropy
pułapki złożowe
zapadlisko przedkarpackie
paleokarst
karst
fields gas and oil
fields traps
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f85e7d29-f167-4037-be88-0b416cd87d59
Periodyk
Tytuł :
Związek morfologii wybranych osuwisk z budową geologiczną Karpat i zapadliska przedkarpackiego w świetle analiz numerycznego modelu terenu
Autorzy :
Wódka, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
osuwisko
cyfrowy model terenu
Karpaty Zewnętrzne
zapadlisko przedkarpackie
landslide
digital terrain model
Outer Carpatians
Carpathian Foredeep
Źródło :
Przegląd Geologiczny.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f144a3e2-547b-4a31-ab89-c5572c427ea3
Periodyk
Tytuł :
Wyniki badań biostratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego na podstawie nanoplanktonu wapiennegoResults of biostratigraphic study of Miocene in the Carpathian Foredeep based on calcareous nannoplankton
Autorzy :
Garecka, M.
Jugowiec, M.
Pokaż więcej
Temat :
nanoplankton wapienny
biostratygrafia
miocen
zapadlisko przedkarpackie
calcareous nannoplankton
biostratigraphy
Miocene
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b02bee88-b205-4e43-82e6-cd833ecbb503
Periodyk
Tytuł :
Biostratygrafia neogenu zapadliska przedkarpackiego w świetle nowych danych mikropaleontologicznychBiostratigraphy of Neogene in the Carpathian Foredeep in the light of new micropalaeontological data
Autorzy :
Olszewska, B.
Pokaż więcej
Temat :
biostratygrafia
neogen
zapadlisko przedkarpackie
biostratigraphy
Neogene
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b50682a2-fc3d-4566-99f8-61f643f4d698
Periodyk
Tytuł :
Porównanie badeńskiej serii solonośnej z Wieliczki i Bochni w świetle nowych danychComparison of the Badenian saliferous series from Wieliczka and Bochnia in the light of new data
Autorzy :
Bukowski, K.
Pokaż więcej
Temat :
sól kamienna
osady piroklastyczne
wiek radiometryczny
zapadlisko przedkarpackie
salts
pyroclastic deposits
radiometric datings
Carpathian Foredeep
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-917e6abe-5eed-4beb-bf9d-8eef6a927580
Periodyk
Tytuł :
Przykład budowy heterolitologicznych pułapek złożowych w NW części zapadliska przedkarpackiegoExample of the construction of heterolitological reservoir traps in the NW part of the Carpathian Foredeep
Autorzy :
Miziołek, M.
Pokaż więcej
Temat :
pułapka złożowa
zapadlisko przedkarpackie
paleokras
trap reservoir
foredeep
paleokarst
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-73f19493-f824-40f9-a31d-36b2a016afdf
Periodyk
Tytuł :
Wpływ diagenezy na porowatość i przepuszczalność piaskowców miocenu w rejonie Tarnogrodu (zapadlisko przedkarpackie)
Autorzy :
Maliszewska, A.
Kozłowska, A.
Kuberska, M.
Pokaż więcej
Temat :
zapadlisko przedkarpackie
szczelinowatość
diageneza
Carpathian Foredeep
fracturing
diagenesis
Źródło :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9c14bc98-787d-4a66-8ac2-1bb062f5a8e8
Periodyk
Tytuł :
Wykorzystanie modelowania przestrzennego do wyznaczania stref pod odwierty eksploatacyjne dla PMG działających w obrębie wyeksploatowanych złóż konwencjonalnychDetermination of perspective zones for wells through the application of spatial modeling within UGS operating in exploited conventional reservoirs
Autorzy :
Cierzniak, M.
Miziołek, M.
Pokaż więcej
Temat :
modelowanie 3D
Karpaty
zapadlisko przedkarpackie
podziemne magazynowanie gazu
subsurface modeling
Carpathians
Carpathian Foredeep
underground gas storage
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11a239ec-e4a1-4e96-9c5a-a270c9506103
Periodyk
Tytuł :
Ocena ilościowa i jakościowa składu mineralnego skał mioceńskich z otworów Jasionka-4 i Chałupki Dębniańskie-3
Autorzy :
Środoń, J.
Kowalska, S.
Pokaż więcej
Temat :
skały mioceńskie
skład mineralny
zapadlisko przedkarpackie
Miocene rocks
mineral composition
Carpathian Foredeep
Źródło :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7df7459b-9569-4708-896a-7292b230e166
Periodyk
Tytuł :
Zależności pomiędzy różnymi parametrami mineralogiczno-chemicznymi skał miocenu Zapadliska Przedkarpackiego i perspektywy ich wykorzystania w geofizyce otworowej
Autorzy :
Środoń, J.
Peveraro, R.
Kowalska, S.
Pokaż więcej
Temat :
skały mioceńskie
zapadlisko przedkarpackie
geofizyka otworowa
Miocene rocks
Carpathian Foredeep
geophysical logging
Źródło :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a95db3b7-31a5-435d-b50a-d49692207386
Periodyk
Tytuł :
Sekwencje depozycyjne w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie BrzeskaDepositional sequences of autochthonous Miocene strata in the Brzesko area
Autorzy :
Drozd, A.
Pokaż więcej
Temat :
zapadlisko przedkarpackie
miocen autochtoniczny
stratygrafia sekwencji
elementy szelfowej architektury depozycyjnej
Carpathian Foreland Basin
Miocene
sequence stratigraphy
shelf-margin delta
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8cb6c783-cc4b-4ded-96aa-bdfbbca736a1
Periodyk
Tytuł :
Pułapki złożowe zapadliska przedkarpackiego w czołowej strefie nasunięcia KarpatReservoir traps of the Carpathian Foredeep in the frontal zone of the Carpathian overthrust
Autorzy :
Miziołek, M.
Filar, B.
Cierzniak, M.
Pokaż więcej
Temat :
pułapki złożowe
zapadlisko przedkarpackie
złoża gazu
hydrocarbon traps
Carpathian Foredeep
gas fields
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ae09b3c-c454-474a-88ef-43f8430f729e
Periodyk
Tytuł :
Strukturalna analiza mioceńskich piaskowców z zapadliska przedkarpackiego za pomocą wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej
Autorzy :
Kaczmarek, Ł.
Machowski, G.
Maksimczuk, M.
Wejrzanowski, T.
Pokaż więcej
Temat :
piaskowce
wysokorozdzielcza mikrotomografia komputerowa
zapadlisko przedkarpackie
miocen
sandstones
high-resolution computer microtomography
Carpathian Foredeep
Miocene
Źródło :
Nafta-Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e9119344-a5aa-46b5-b3c4-76366023e40d
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies