Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""zastosowania matematyki"" according to the criterion: Subject Terms


Title :
On some characterization of an inverse proportionality type function
Authors :
Domańska, K.
Show more
Subject Terms :
matematyka stosowana
zastosowania matematyki
równanie funkcjonalne
funkcja
applied mathematics
application of mathematics
functional equation
function
Source :
Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a3cc20d3-352e-43b3-98c0-8562454d9754
Periodical
Title :
Uwagi o równaniu Lasoty-Ważewskiej
Authors :
Mitkowski, P.
Show more
Subject Terms :
zastosowania matematyki
równania różniczkowe
dynamika systemów biologicznych
application of mathematics
differential equations
dynamics of biological systems
Source :
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0017-0021
Periodical
Title :
Industrial Mathematics, czyli kilka słów o matematyce użytkowej (komentarz do artykułu z perspektywy kilku lat)
Authors :
Kulesza, K.
Stańczyk, M.
Show more
Subject Terms :
matematyka użytkowa
zastosowania matematyki
modelowanie matematyczne
przemysłowe ośrodki badawcze
współpraca z młodzieżą
komentarz
industrial mathematics
application
mathematical modelling
Industrial Research Center
mentoring
Source :
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS8-0008-0035
Periodical

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.