Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Foryś, Iwona" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Aktywność zawodowa kobiet na polskim rynku nieruchomości na przykładzie zawodów regulowanych
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2017, vol. 18(XVIII), Issue 4, P. 573-583.
Dostęp URL :
http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T18_z4.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena podobieństwa wielowymiarowych obiektów w wycenie nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Taksonomia 29 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2017, vol. 28, Issue 469, P. 60-68.
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/41062
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza dyskryminacyjna w wyborze obiektów podobnych w procesie szacowania nieruchomości
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2016, vol. 19, Issue 426, P. 51-59.
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/36803
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii, 2015, vol. 5, Issue 42, P. 135-147.
Dostęp URL :
https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/842/1553.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Influence of Planning Decisions Regarding Land Evaluation Based on a Selected Local Real Estate Market
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Real Estate Management and Valuation, 2015, vol. 23, Issue 4, P. 62-73.
Dostęp URL :
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0037$002fremav-2015-0037.pdf?t:ac=j$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0037$002fremav-2015-0037.xml
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej spółek deweloperskich w okresie dekoniunktury na rynku nieruchomości
Autorzy :
Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, 2015, vol. 16, Issue 75, P. 459-474.
Dostęp URL :
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/75-2015/FRFU-75-459.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Potencjał rynku mieszkaniowego w Polsce w latach dekoniunktury gospodarczej
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Taksonomia 24 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2015, vol. 10, Issue 384, P. 84-92.
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/32793
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do typowania ryn-ków podobnych w procesie wyceny nieruchomości niemieszkalnych
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (23) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2014, vol. 23, Issue 23, P. 59-68.
Dostęp URL :
http://www.dbc.wroc.pl/publication/27853
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywna gospodarka odpadami w procesie zarządzania nieruchomością wspólną w aspekcie zmian ustawowych
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii, 2014, vol. 14, Issue 36, P. 189-200.
Dostęp URL :
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip36-2014/SiP-36-t1-189.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
'Mieszkanie dla młodych' - rządowy program pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez młodych ludzi w warunkach rynku szczecińskiego
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii, 2014, vol. 14, Issue 36, P. 175-187.
Dostęp URL :
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip36-2014/SiP-36-t1-175.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003-2013
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1, 2014, vol. 25, Issue 37, P. 75-88.
Dostęp URL :
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip37-2014/SiP-37-t1-75.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Selected Demographic Aspects of Buyers' Activity on the Local Housing Market
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Real Estate Management and Valuation, 2014, vol. 22, Issue 4, P. 92-104.
Dostęp URL :
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2014.22.issue-4$002fremav-2014-0040$002fremav-2014-0040.pdf?format=INT&t:ac=j$002fremav.2014.22.issue-4$002fremav-2014-0040$002fremav-2014-0040.xml
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Stabilność wybranych prawidłowości opisujących obrót mieszkaniami w wybranym segmencie na przykładzie szczecińskiego rynku
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii - tom 1, 2013, vol. 4, Issue 31, P. 135-144.
Dostęp URL :
http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip31-2013/SiP-31-135.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Stability of Land Structure of Agricultural Properties Sold by the Agencja Nieruchomości Rolnych in Szczecin
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Real Estate Management and Valuation, 2013, vol. 21, Issue 2, P. 45-55.
Dostęp URL :
http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2013.21.issue-2$002fremav-2013-0016$002fremav-2013-0016.pdf?t:ac=j$002fremav.2013.21.issue-2$002fissue-files$002fremav.2013.21.issue-2.xml
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Gentrification on the Example of Suburban Parts of the Szczecin Urban Agglomeration
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Real Estate Management and Valuation, 2013, vol. 21, Issue 3, P. 5-14.
Dostęp URL :
http://www.degruyter.com/dg/viewjournalissue.articlelist.resultlinks.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2013.21.issue-3$002fremav-2013-0021$002fremav-2013-0021.pdf?t:ac=j$002fremav.2013.21.issue-3$002fissue-files$002fremav.2013.21.issue-3.xml
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Cox Proportional Hazards Model in the Analysis of Property Transactions
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Folia Oeconomica Stetinensia, 2009, vol. 8, Issue 1, P. 71-81.
Dostęp URL :
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2009.8.issue-1$002fv10031-009-0017-3$002fv10031-009-0017-3.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffoli.2009.8.issue-1$002fv10031-009-0017-3$002fv10031-009-0017-3.xml
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rozwój wybranych segmentów rynku nieruchomości w kontekście działań samorządu lokalnego w kształtowaniu przestrzeni miejskiej na przykładzie Szczecina
Autorzy :
Iwona Foryś
Sebastian Kokot
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : Rynek nieruchomości - analizy, modelowanie, inwestowanie, 2007, vol. 15, Issue 3-4, P. 67-77.
Dostęp URL :
http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_3.pdf#page=69&view=Fit
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Vietnamese Real Estate Sector on the Eve of Changes - Real Estate Brokerage in Vietnam against the Polish Experiences
Autorzy :
Iwona Foryś
Minh Ngoc Nguyen
Pokaż więcej
Źródło :
Świat Nieruchomości, 2016, vol. 4, Issue 4(98), P. 51-56.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomiczne przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w fazie recesji na rynku nieruchomości
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Świat Nieruchomości, 2015, vol. 10 (1), Issue 1(91), P. 23-28.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Suburbanizacja a zrównoważony rozwój na przykładzie wybranego rynku lokalnego
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Handel Wewnętrzny, 2013, vol. 18 (XVIII), Issue 6A, P. 160-170.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przestrzenna klasyfikacja gmin ze względu na sprzedaż użytków gruntowych zbywanych przez ANR w województwie zachodniopomorskim
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (21) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2013, vol. 1, Issue 21, P. 67-76.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do badania powtórnych sprzedaży na lokalnym rynku mieszkaniowym
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (20) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2013, vol. 4, Issue 20, P. 131-141.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Historyczne uwarunkowania dążenia do własności i ich wpływ na rozwój rynku nieruchomości w Polsce
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński : Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy, 2012, vol. 22, Issue 831, P. 11-24.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wielowymiarowa analiza cech mieszkań sprzedawanych na rynku warszawskim w badaniu czasu trwania oferty w systemie MLS
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2011, vol. 58, Issue 18, P. 436-445.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Płynność inwestycji na rynku nieruchomości na przykładzie warszawskiego rynku mieszkaniowego
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, vol. 17, Issue 28, P. 305-316.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przesłanki demograficzne potrzeb mieszkaniowych i ich wpływ na przyszłość rynku mieszkaniowego w Polsce
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Świat Nieruchomości, 2010, vol. 7 (1), Issue 2(72), P. 28-35.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie analizy korespondencji do badania preferencji nabywców mieszkań na zachodniopomorskim rynku nieruchomości
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (17) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2010, vol. 7, Issue 17, P. 386-394.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efekty demograficzne inwestycji mieszkaniowych w gminie Dobra Szczecińska
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii, 2009, vol. 21, Issue 15, P. 41-49.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych
Autorzy :
Barbara Batóg
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania : Metody ilościowe w ekonomii, 2009, vol. 21, Issue 15, P. 21-31.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Prognozowanie zużycia wody w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych
Autorzy :
Barbara Batóg
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, vol. 30, Issue 2, P. 295-305.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Gospodarczo-społeczne otoczenie rynku nieruchomości w Polsce
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, vol. 59, Issue 11, P. 97-106.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w polskich dzielnicach Chicago
Autorzy :
Iwona Foryś
Don Pasek
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, vol. 59, Issue 2, P. 51-61.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Model gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Szczecina
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, vol. 59, Issue 2, P. 63-71.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do oceny polskiego rynku nieruchomości
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2008, vol. 56, Issue 15, P. 381-389.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek-Szeląg
Pokaż więcej
Źródło :
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński : Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, 2008, vol. 4, Issue 9, P. 503-514.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie metod porządkowania obiektów przy podejmowaniu decyzji dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2007, vol. 15, Issue 14, P. 385-392.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przesłanki inwestowania w nieruchomości biurowe w Polsce
Autorzy :
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, 2007, vol. 19, Issue 6, P. 479-490.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce - wykorzystanie metod taksonomicznych
Autorzy :
Iwona Foryś
Anna Gdakowicz
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (13) : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, 2006, vol. 22, Issue 13, P. 335-342.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych
Autorzy :
Iwona Foryś
Anna Gdakowicz
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie, 2004, vol. 2, Issue 2, P. 391-399.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza dynamiki transakcji w obrocie wtórnym na koszalińskim rynku nieruchomości w latach 1998-2001
Autorzy :
Iwona Foryś
Ewa Putek
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, vol. 35, Issue 14, P. 101-111.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza chłonności rynku nieruchomości mieszkaniowych na tle sytuacji demograficznej i ekonomicznej Koszalina w latach 2000-2007
Autorzy :
Mariusz Doszyń
Iwona Foryś
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, vol. 35, Issue 14, P. 81-99.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies