Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Instytut Organizacji i Kierowania" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
BADANIA W SPECJALNOŚCI EKONOMIKI I ORGANIZACJI GÓRNICTWA NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
Alternatywny tytuł :
STUDIES IN THE SPECIALITY OF ECONOMICS AND MINING ORGANIZATION AT THE FACULTY OF MINING AND GEOLOGY OF THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
Autorzy :
WYGANOWSKA, Małgorzata
TOBÓR-OSADNIK, Katarzyna
MANOWSKA, Anna
BLUSZCZ, Anna
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 125, p213-228. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MODELE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACJI - WYBRANE ASPEKTY.
Alternatywny tytuł :
MODELS OF SOCIAL CAPITAL IN ORGANIZATION - SELECTED ASPECTS.
Autorzy :
GRABOWSKA-POWAGA, Aleksandra
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 114, p145-154. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA ZESPOŁAMI RATOWNICZYMI W ŚWIETLE BADAŃ STYLÓW KIEROWANIA.
Alternatywny tytuł :
EFFECTIVENESS OF THE RESCUE TEAMS MANAGEMENT IN THE LIGHT OF REASEARCH LEADERSHIP STYLES.
Autorzy :
NAGODY-MROZOWICZ, Kazimierz
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2015, Issue 83, p447-455. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Człowiek w pryzmatach organizacji, wiedzy i bezpieczeństwa-ujęcie personalistyczno-fenomenologiczne.
Alternatywny tytuł :
Human Being in Prisms of Organizations, Knowledge and Security-the Personalistic-Phenomenological Approach.
Autorzy :
Bombała, Bronisław e-mail:
Pokaż więcej
Źródło :
Prakseologia. 2017, Issue 159, p107-141. 35p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. PERSPEKTYWA ORGANIZACJI TYMCZASOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W SIECI.
Alternatywny tytuł :
STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT: PERSPECTIVE OF THE TEMPORARY ORGANISATION OPERATING IN NETWORK.
Autorzy :
GŁODZIŃSKI, Eryk
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 114, p99-112. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Próba zinwentaryzowania i analizy zasadniczych nurtów socjologii pracy, przemysłu i organizacji w badaniach polskich do 1989 roku.
Alternatywny tytuł :
An Attempt at Reviewing and Analyzing the Primary Currents of the Sociology of Work, Industry, and Organization in Polish research up to the Year 1989.
Autorzy :
Bohdziewicz, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Human Resource Management / Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi. 2014, Issue 3/4, p103-118. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ANALIZA SYSTEMU OCEN PRACOWNICZYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH.
Alternatywny tytuł :
ANALYSIS OF PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM OF EMPLOYEES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES.
Autorzy :
GĘBCZYŃSKA, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 121, p125-135. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WYKLUCZENIE SP OŁECZNE LUDZI STARSZYCH - KILKA UWAG O SOCJOLOGICZNYM UJĘCIU TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW PROBLEMATYKI.
Alternatywny tytuł :
SOCIAL EXCLUSION OF ELDERLY PEOPLE - A FEW REMARKS ABOUT SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE ON THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ISSUE.
Autorzy :
NIEZABITOWSKI, Marek
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 123, p291-312. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DOBROSTAN PSYCHICZNY JAKO CZYNNIK ZACHOWAŃ MENEDŻERSKICH W WARUNKACH STRESU ORGANIZACYJNEGO.
Alternatywny tytuł :
PSYCHOLOGICAL WELLBEING AS A MANAGERIAL BEHAVIOUR FACTOR IN CONDITIONS OF ORGANIZATIONAL STRESS.
Autorzy :
KRACZLA, Magdalena
PORCZYŃSKA-CISZEWSKA, Anna
MOLENDA, Radosław
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 131, p235-248. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ.
Alternatywny tytuł :
MANAGING HUMAN RESOURCES IN LOCAL SELF-GOVERNMENTS. PRESENTATION OF RESULTS OF RESEARCH.
Autorzy :
KUZIOR, Aleksandra
SMOŁKA-FRANKE, Brygida
TOKAR, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2017, Issue 112, p229-239. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DYNAMIZACJA PROCESÓW CYWILIZACYJNYCH, WARUNKIEM TRANSFORMACJI WSPÓŁCZESNEJ UKRAIŃSKIEJ I POLSKIEJ SZKOŁY.
Alternatywny tytuł :
DYNAMIZATION OF CIVILIZATION PROCESSES,A PREREQUISITE FOR THE TRANSFORMATION OF MODERN UKRAINIAN AND POLISH SCHOOLS.
Autorzy :
CHYŻNA, Olga
ANDRUSZKIEWICZ, Fabian
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 132, p157-166. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ZASTOSOWANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Alternatywny tytuł :
APPLICATION OF BALANCED SCORECARD IN PUBLIC ADMINISTRATION.
Autorzy :
WIERZBICKA, Aleksandra
ŻEBRUCKI, Zbigniew
Pokaż więcej
Źródło :
Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Seria Organizacji i Zarzadzanie. 2018, Issue 121, p571-583. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The diversity of doctors' attitudes towards patients in the conditions of financialisation of the health care system. A survey study.
Alternatywny tytuł :
Różnorodność zachowań lekarzy wobec pacjentów w warunkach finansjalizacji systemu opieki zdrowotnej. Badanie ankietowe.
Autorzy :
Jabłoński, Marcin Jacek
Matuszczyk, Maciej
Samardakiewicz, Marzena
Pokaż więcej
Źródło :
Psychiatria i Psychologia Kliniczna (Journal of Psychiatry & Clinical Psychology). 2019, Vol. 19 Issue 2, p113-128. 16p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies