Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę "Szkutnik, Włodzimierz" wg kryterium: Autor


Tytuł :
System ekonomiczny a samoorganizacja - zróżnicowania w kontekście teorii systemu, stabilności, rozmaitości i kryzysu
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, 2014, vol. 4, Issue 181, P. 62-100.
Dostęp URL :
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/108164/edition/101788/content?ref=desc
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Chaotyczne reakcje rynków finansowych - aspekt probabilistyczny wyceny i zabezpieczeń płatniczych na rynku kapitałowym
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, 2013, vol. 4, Issue 124, P. 11-28.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=81787&from=publication
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Regresyjne i dynamiczno-statystyczne modelowanie zmienności w praktyce oceny ryzyka inwestycji kapitałowych i ubezpieczeniowych
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, 2012, vol. 2, Issue 76, P. 177-192.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=115515&from=publication
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ ryzyka stopy bazowej i moralnego hazardu na cenę i wypłatę obligacji CAT
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, 2012, vol. 19 (XIX), Issue 76, P. 147-175.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=115515&from=publication
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modelowy kontekst kontrowersyjnej aksjologii racjonalnych oczekiwań w ekonomii
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Statystyczno-dynamiczne modele zarządzania ryzykiem ekonomicznym : prognostyczne uwarunkowania w gospodarce i analizach społecznych, 2012, vol. 9, Issue 76, P. 11-24.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=115515&from=publication
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym
Autorzy :
Maria Balcerowicz-Szkutnik
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji : aspekty pozytywne i negatywne, 2011, vol. 11, Issue 95, P. 307-320.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73397&from=latest
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sustainable development goals as a challenge for national and global development
Autorzy :
Balcerowicz-Szkutnik Maria
Szkutnik Weronika
Szkutnik Włodzimierz
Pokaż więcej
Temat :
Social Sciences
Źródło :
SHS Web of Conferences, Vol 74, p 05006 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2020/02/shsconf_glob2020_05006.pdf; https://doaj.org/toc/2261-2424
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f6426ce663774bceb1d4c5b5144bb8ca
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modele czynników finansowego ryzyka menedżmentu
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej, 2018, vol. 6, P. 37-71.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Kryzys - prognozy i polaryzacja
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, 2016, vol. 5, P. 21-63.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Teorie ekonomiczne w tle kryzysów
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Ryzyko w procesach decyzyjnych rynku kapitałowego w relacji do uwarunkowań ekonomicznych : stabilność systemów ekonomicznych a kryzysy, 2016, vol. 1, P. 11-20.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Problemy ubezpieczeń społecznych i emerytalnych w Federacji Rosyjskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 415, s. 11-22Social and pension insurance problem in Russian Federation
Autorzy :
Balcerowicz-Szkutnik, Maria
Szkutnik, Włodzimierz
Pokaż więcej
Dostęp URL :
https://www.europeana.eu/item/0940420/_nnsSWWm?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YuvuWBeCa
Tytuł :
Research and Development Internationalization: World Experience and Russia
Autorzy :
Irina A. Rodionova
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów, 2014, vol. 2 (1), P. 231-244.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modelowe ujęcie zagadnień ekonomii i jego egzemplifikacja w postaci formalizmu pojęciowego zarządzania ryzykiem
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem, 2013, vol. 3, P. 9-57.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modele rynków finansowych i wycena opcji w warunkach nieokreśloności statystycznej
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010, 2012, vol. 3, P. 360-375.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Reakcje rynków finansowych w warunkach kryzysu-aspekt modelowy
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym, 2012, vol. 12, P. 66-85.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modele sekurytyzacji na rynkach finansowych i hedging jako opcja w warunkach nieokreśloności statystycznej
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym, 2012, vol. 12, P. 47-65.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wzrost gospodarczy i problemy współczesnej gospodarki w układzie regionalnym i globalnym
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, 2012, vol. 1, P. 127-134.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wycena i zabezpieczenia płatniczych zobowiązań na rynku kapitałowym w aspekcie probabilistycznym. Wycena opcji sprawiedliwej i minimalnego hedgingu na zupełnym rynku
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Dylematy ekonometrii: praca zbiorowa, 2. Księga pamiątkowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowej Profesora zw. dr. hab. Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa, 2012, vol. 48, P. 137-146.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego i stan gospodarki w okresie następującym po kryzysie społeczno-gospodarczym
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej, 2011, vol. 2, P. 24-38.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ryzyko uruchomienia rezerw katastroficznych
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, 2011, vol. 15, Issue 228, P. 483-493.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Factors of Demographic Risk in Social Insurance of the Selected European Union Countries
Autorzy :
Maria Balcerowicz-Szkutnik
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne, 2010, vol. 9, Issue 106, P. 11-20.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza porównawcza wybranych parametrów demograficznych w aspekcie ubezpieczeń społecznych dla Polski i Litwy
Autorzy :
Maria Balcerowicz-Szkutnik
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, 2009, vol. 56, Issue 60, P. 25-37.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, 2010, vol. 18 (XVIII), P. 217-237.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wprowadzenie do modelowego ujęcia zagadnień ekonomii i jego egzemplifikacja w postaci formalizmu pojęciowego statystyki
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, vol. 47, P. 11-36.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Anticipation of the Price of CAT Bond in the Management of the Process of Securitization of Catastrophe Insurance Risk
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (28) : Prognozowanie = Forecasting, 2010, vol. 10, Issue 91, P. 151-165.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza wewnątrzsesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 72-84Intraday volatility analysis of futures contracts using ARCH/GARCH models
Autorzy :
Dittmann, Paweł. Red. nauk.
Pichura, Maciej
Szkutnik, Włodzimierz
Pokaż więcej
Dostęp URL :
https://www.europeana.eu/item/0940420/_nn9VVnv?utm_source=api&utm_medium=api&utm_campaign=YuvuWBeCa
Tytuł :
Analiza wewnątrzsesyjnej zmienności wartości kontraktów terminowych a zastosowaniem modeli klasy ARCH/GARCH
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Maciej Pichura
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonometria (24) : Prognozowanie, 2009, vol. 17, Issue 38, P. 72-84.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej zakładów ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Barbara Zakrzewska-Derylak
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach, 2008, vol. 2, P. 83-95.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej
Autorzy :
Maciej Pichura
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, vol. 10, P. 303-318.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, 2007, vol. 20, Issue 1176, P. 434-440.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Prognostyczny schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury
Autorzy :
Włodzimierz Szkutnik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych, 2007, vol. 12, Issue 46, P. 207-216.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies