Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase "" Odpowiedzialność."" according to the criterion: Subject


Title :
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako instrument budowania reputacji i zaufania do instytucji finansowych
Co-authors :
Waliszewski, Krzysztof. Redaktor
Pietraszkiewicz, Krzysztof (1955- ). Autor przedmowy
CeDeWu. pbl
Subject :
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Publication Year :
2020
Publisher :
Warszawa : CeDeWu
Books
Title :
Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie zmian i wyzwań współczesnej gospodarki
Authors :
Zinczuk, Bartłomiej
Kasprzak-Czelej, Anna
Bolibok, Piotr
Co-authors :
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo. pbl
Subject :
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Publication Year :
2020
Publisher :
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Books
Title :
Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji
Authors :
Barcik, Agnieszka
Co-authors :
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. pbl
Subject :
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Kapitał intelektualny.
Organizacja - zarządzanie.
Organizacja
Zarządzanie.
Publication Year :
2019
Publisher :
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Books
Title :
Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego : teoria i praktyka
Authors :
Sikacz, Hanna
Co-authors :
Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo. pbl
Subject :
Ekorozwój.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Ład korporacyjny - badania porównawcze.
Ład korporacyjny - Europa Środkowa - 1990-.
Przedsiębiorstwa - ocena - Europa Środkowa.
Publication Year :
2019
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Books
Title :
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
Co-authors :
Dziawgo, Leszek (1964- ). Redaktor
Patrzałek, Leszek (1955- ). Redaktor
Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo. pbl
Subject :
Finanse publiczne.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Środowisko - ocena oddziaływania.
Środowisko - ocena oddziaływania - Polska - 1990-.
Publication Year :
2018
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.