Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Modele ekonometryczne."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Crisis, contagion and international policy spillovers under foreign ownership of banks
Autorzy :
Brzoza-Brzezina, Michał
Kolasa, Marcin (ekonomia)
Makarski, Krzysztof
Współtwórcy :
Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. pbl
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw. pbl
Temat :
Polityka pieniężna - modele ekonometryczne.
Kryzysy giełdowe - modele ekonometryczne.
Banki zagraniczne - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Warsaw : Economic Institute : Narodowy Bank Polski. Education & Publishing Department
Książka
Tytuł :
Inwestycje w badania i rozwój : strategiczne współzależności i ich uwarunkowania
Autorzy :
Knauff, Małgorzata
Współtwórcy :
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza. pbl
Temat :
Badania - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Inwestycje niematerialne - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2014
Wydawca :
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Książka
Tytuł :
Asymmetric financial integration bank ownership and monetary policy in emerging economies
Autorzy :
Denderski, Piotr
Paczos, Wojciech
Współtwórcy :
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw. pbl
Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. pbl
Temat :
Banki - Europa Wschodnia - modele ekonometryczne.
Banki międzynarodowe - modele ekonometryczne.
Polityka pieniężna - Europa Wschodnia - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2015
Wydawca :
Warsaw : Economic Institute : Narodowy Bank Polski. Education & Publishing Department
Książka
Tytuł :
Advertising, competition and market conduct in oligopoly over time : an econometric investigation in Western European countries
Autorzy :
Lambin, Jean-Jacques (1933- )
Współtwórcy :
North-Holland Publishing Company. pbl
Elsevier (Amsterdam). pbl
Temat :
Reklama - Europa Zachodnia - modele ekonometryczne.
Oligopole - Europa Zachodnia - modele ekonometryczne.
Konkurencja - Europa Zachodnia - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
1976
Wydawca :
Amsterdam ; Oxford : North-Holland Publishing Company ; New York : American Elsevier Publishing Company
Książka
Tytuł :
Why may large economies suffer more at the zero lower bound?
Autorzy :
Brzoza-Brzezina, Michał
Współtwórcy :
Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny. pbl
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw. pbl
Temat :
Polityka pieniężna - modele ekonometryczne.
Stopa procentowa - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Warsaw : Economic Institute : Narodowy Bank Polski. Education & Publishing Department
Książka
Tytuł :
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych : [materiały na III konferencję naukową Kazimierz Dolny n/Wisłą, 11 IX - 12 IX 1997 r.]
Współtwórcy :
Nowak, Edward (1951- ). Red.
Urbanek, Mirosław (1968- ). Red.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Finanse - modele ekonometryczne - konferencje.
Rachunkowość - modele ekonometryczne - konferencje.
Rok wydania :
1997
Wydawca :
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Książka
Tytuł :
Hybrydowe modele prognozowania w produkcji i metodyka oceny ich efektywności
Autorzy :
Rosienkiewicz, Maria
Współtwórcy :
Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza. pbl
Temat :
Planowanie strategiczne - modele ekonometryczne.
Planowanie strategiczne - Polska - studium przypadku.
Produkcja - planowanie - modele ekonometryczne.
Przedsiębiorstwa - innowacje - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2019
Wydawca :
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Książka
Tytuł :
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki : materiał uzupełniający do wykładów z makroekonomii
Autorzy :
Czyżewski, Andrzej (1947- )
Współtwórcy :
Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Makroekonomia - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Rok wydania :
2015
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki : materiał uzupełniający do wykładu z makroekonomii
Autorzy :
Czyżewski, Andrzej (1947- )
Współtwórcy :
Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Makroekonomia - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Rok wydania :
2011
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Model kształtowania się dynamiki eksportu rozwiniętych krajów kapitalistycznych w cyklu koniunkturalnym
Autorzy :
Rekowski, Marek (1948- )
Współtwórcy :
Akademia Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Handel międzynarodowy - modele ekonometryczne - rozprawy akademickie.
Koniunktura gospodarcza - modele ekonometryczne - rozprawy akademickie.
Rok wydania :
1981
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Książka
Tytuł :
Prognozowanie w agrobiznesie : teoria i przykłady zastosowania
Autorzy :
Hamulczuk, Mariusz
Współtwórcy :
Stańko, Stanisław (ekonomika rolnictwa). Red.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - modele ekonometryczne.
Teoria prognozowania - modele ekonometryczne.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - prognozy.
Rok wydania :
2013
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Książka
Tytuł :
Formułowanie modeli ekonometrycznych na potrzeby zarządzania. Cz. 1
Autorzy :
Wornalkiewicz, Władysław
Współtwórcy :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (Opole). Wydawnictwa. pbl
Wydawnictwo Instytut Śląski. pbl
Temat :
Statystyka - oprogramowanie - podręczniki akademickie.
Ekonometria - podręczniki akademickie.
Modele ekonometryczne - podręczniki akademickie.
Modele ekonometryczne - zadania i ćwiczenia.
Modele ekonometryczne - informatyka.
Techniki ilościowe w zarządzaniu - oprogramowanie.
Rok wydania :
2014
Wydawca :
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski
Książka
Tytuł :
Models and Forecasts '84 : VIIIth International Conference Modelling Socialist Economies : Macromodels '84 : XIth Conference Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models : Łódź, 8-12 October 1984
Współtwórcy :
Welfe, Władysław (1927-2013). Red.
Markowski, Krzysztof (ekonomia). Red.
Temat :
Modele ekonometryczne - konferencje.
Rok wydania :
1987
Wydawca :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Książka
Tytuł :
What core inflation indicators measure? : evidence from the European Union countries
Autorzy :
Hałka, Aleksandra
Szafrański, Grzegorz
Współtwórcy :
Narodowy Bank Polski. Departament Badań Ekonomicznych. pbl
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw. pbl
Temat :
Inflacja - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2018
Wydawca :
Warsaw : Economic Research Department : Narodowy Bank Polski. Education & Publishing Department
Książka
Tytuł :
Wybrane modele matematyczne w ekonomii : prognozowanie i jakość
Autorzy :
Bezulski, Grzegorz
Współtwórcy :
Łyko, Janusz (1960- ). Red.
Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Metody ortogonalizacji - aspekt ekonomiczny.
Sieci neuronowe (informatyka) - metody statystyczne.
Dobrobyt - modele ekonometryczne.
Inflacja - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2009
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Autorzy :
Orzeszko, Witold
Współtwórcy :
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe. pbl
Temat :
Szeregi czasowe - modele ekonometryczne.
Teorie nieliniowe - modele ekonometryczne.
Rachunek prawdopodobieństwa - zastosowania naukowe.
Statystyka - aspekt ekonomiczny.
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka
Tytuł :
Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów
Współtwórcy :
Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - konferencje.
Gospodarka regionalna - modele ekonometryczne - konferencje.
Rynek kapitałowy - modele ekonometryczne - konferencje.
Rok wydania :
2014
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodaczego i informatyki ekonomicznej
Współtwórcy :
Jurek, Witold. Red.
Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia matematyczna - konferencje.
Ekonomia - modele ekonometryczne - konferencje.
Ekonomia - informatyka - konferencje.
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 2
Współtwórcy :
Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019). Red.
Temat :
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja społeczna - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2008
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Książka
Tytuł :
Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa
Współtwórcy :
Barczak, Andrzej Stanisław (1939-2019). Red.
Barczak, Stanisław A. Red.
Temat :
Rynek kapitałowy - modele ekonometryczne.
Rynek kapitałowy - modele matematyczne.
Zarządzanie portfelem - modele ekonometryczne.
Ubezpieczenie - matematyka.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2011
Wydawca :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Modele ekonometryczne PKB obiektów struktury terytorialnej
Autorzy :
Wornalkiewicz, Władysław
Współtwórcy :
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (Opole). Wydawnictwa. pbl
Wydawnictwo Instytut Śląski. pbl
Temat :
Produkt krajowy brutto - modele ekonometryczne.
Modele ekonometryczne.
Modele ekonometryczne - oprogramowanie.
Produkt krajowy brutto - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Rok wydania :
2013
Wydawca :
Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski
Książka
Tytuł :
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : rozważania ogólne, modele
Współtwórcy :
Jurek, Witold. Red.
Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydawnictwo. pbl
Temat :
Techniki ilościowe w zarządzaniu - konferencje.
Rozwój gospodarczy - modele ekonometryczne - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne - 1990- - konferencje.
Rok wydania :
2014
Wydawca :
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka
Tytuł :
Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych
Autorzy :
Krajewski, Jarosław (ekonomia)
Współtwórcy :
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe. pbl
Temat :
Analiza czynnikowa.
Analiza głównych składowych.
Modele ekonometryczne - metodologia.
Makroekonomia - modele ekonometryczne.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - modele ekonometryczne.
Rok wydania :
2016
Wydawca :
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies