Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania" according to the criterion: Author


Title :
Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania : estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
Authors :
Żyżyński, Jerzy
Co-authors :
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Statystyka matematyczna - podręczniki akademickie.
Zarządzanie - metody statystyczne - podręczniki akademickie.
Publication Year :
2019
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna : ujęcie krótkoterminowe : symulacje komputerowe
Authors :
Szałański, Mariusz
Zalega, Tomasz
Zborowska, Władysława
Co-authors :
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Stabilizacja gospodarcza.
Polityka gospodarcza - modele ekonometryczne.
Publication Year :
2019
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Podstawy prawa w gospodarce
Authors :
Piątek, Stanisław
Postuła, Igor
Kabut, Mateusz
Kiryło, Jacek
Gajewski, Maciej
Szwedziak-Bork, Ilona (1984- )
Mieszkowski, Kamil (1990- ; prawo)
Co-authors :
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Publication Year :
2018
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Rynek kapitałowy - szanse i bariery
Co-authors :
Czerwińska, Teresa (ekonomia). Red.
Nowak, Alojzy Zbigniew. Red.
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Rynek kapitałowy - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Inwestycje - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990-.
Publication Year :
2017
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Polityka w regionach w warunkach globalizacji
Co-authors :
Nowak, Alojzy Zbigniew. Red.
Ryć, Kazimierz (1935- ). Red.
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Globalizacja.
Globalizacja - aspekt społeczny.
Globalizacja - aspekt moralny.
Strefa euro - prognozy.
Polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Publication Year :
2017
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books
Title :
Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa
Authors :
Grzenkowicz, Nikodem
Kowalczyk, Jacek (finanse)
Kusak, Aleksander
Podgórski, Zygmunt
Co-authors :
Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Wydawnictwo Naukowe. pbl
Subject :
Analiza finansowa.
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Publication Year :
2017
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.